Põlva Lõõtsaklubi

RAHVALIK KONTSERT, 29.04, KELL 13.00 SAVERNA KÜLAKESKUSES

Head lõõtspillimängijad!

Palun moodustage maakonniti grupid ja valmistage ette esinemiskava (3 lugu grupi kohta)